جدیدترین مطالب

آخرین مطالب منتشر شده

برگزاری اولین مجمع عمومی آموزگاران ابتدایی شهرستان شاهرود

اولین مجمع آموزگاران ابتدایی شهرستان شاهرود در سال تحصیلی ۹۵-۱۳۹۴ برگزار شد. در این مراسم سرکار خانم دکتر محبی معاونت محترم آموزش ابتدایی شهرستان شاهرود در خصوص کتاب و کتابخوانی و دلایل به روز بودن معلمان صحبت کردند . همچنین مطالبی در خصوص جشنواره های در حال اجرا در شهرستان …

ادامه مطلب »

بودجه بندی پیشنهادی پایه ششم ابتدایی – سال تحصیلی ۹۵-۱۳۹۴

جدول بودجه بندی (پیشنهادی) کتب تدریسی پایه ششم ابتدایی سال تحصیلی ۹۵-۹۴ اردیبهشت فروردین اسفند بهمن دی آذر آبان مهر تعداد جلسات درهفته ماده درسی درس ۱۴ درس ۱۳ درس ۱۱، ۱۲ درس ‌ ۹، ۱۰ درس ‌۷، ۸ درس ‌۵، ۶ درس ‌۳، ۴ درس ۱،۲ ۳ قرآن درس …

ادامه مطلب »

بودجه بندی پیشنهادی پایه پنجم ابتدایی – سال تحصیلی ۹۵-۱۳۹۴

جدول بودجه بندی (پیشنهادی) کتب تدریسی پایه پنجم ابتدایی «  مطابق با کتب جدیدالتالیف  » سال تحصیلی ۹۵-۹۴ فارسی قرآن هدیه های آسمان مطالعات اجتماعی علوم ریاضی هفته ماه از ۱ / ۷ تا ۵ / ۷ یادآوری ۶ / ۷ تا ۱۴ / ۷ درس اول ۱تا ۶ ۷ …

ادامه مطلب »

بودجه بندی پیشنهادی پایه چهارم ابتدایی – سال تحصیلی ۹۵-۱۳۹۴

جدول بودجه بندی (پیشنهادی) کتب تدریسی پایه چهارم ابتدایی سال تحصیلی ۹۵-۹۴ اردیبهشت فروردین اسفند بهمن دی آذر آبان مهر   ۱۰۰-۸۹ ۸۸-۸۳ ۸۲-۷۰ ۶۹-۵۸ ۵۷-۴۱ ۴۰-۲۸ ۲۷-۱۵ ۱۴-۱ قرآن ۱۱۸-۱۰۳ ۱۰۲-۸۸ ۸۷-۷۸ ۷۷-۶۴ ۶۳-۵۳ ۵۲-۳۸ ۳۷-۲۲ ۲۱-۱۰ هدیه های آسمان ۱۴۰-۱۳۰ ۱۲۹-۱۲۳ ۱۲۲-۱۰۸ ۱۰۷-۹۴ ۹۳-۷۷ ۷۶-۵۳ ۵۲-۲۹ ۲۸-۸ فارسی ۱۵۴-۱۴۱ …

ادامه مطلب »

بودجه بندی پیشنهادی پایه سوم ابتدایی – سال تحصیلی ۹۵-۱۳۹۴

جدول بودجه بندی (پیشنهادی) کتب تدریسی پایه سوم ابتدایی سال تحصیلی ۹۵-۹۴   مهر آبان آذر دی بهمن اسفند فروردین اردیبهشت خرداد قرآن به منظور رعایت بودجه بندی درس قرآن ، به ابتدای کتاب قرآن مراجعه شود . هدیه های آسمان ۱۳-۲ ۲۹-۱۴ ۴۳-۳۰ ۵۹-۴۴ ۷۷-۶۰ ۹۵-۷۸ ۱۰۱-۹۶ ۱۱۰-۱۰۲ مرور و …

ادامه مطلب »

بودجه بندی پیشنهادی پایه دوم ابتدایی – سال تحصیلی ۹۵-۱۳۹۴

جدول بودجه بندی( پیشنهادی )کتب تدریسی پایه دوم  سال تحصیلی ۹۵-۹۴ درس / ماه قرآن هدیه های آسمان فارسی علوم ریاضی مهر ۱۶-۱ ۲۴-۱۲ ۱۵-۲ ۲۶-۱۲ ۲۰-۱ آبان ۲۷-۱۷ ۳۷-۲۵ ۳۱-۱۶ ۴۰-۲۷ ۳۹-۲۱ آذر ۴۱-۲۸ ۵۰-۳۸ ۴۷-۳۲ ۵۴-۴۱ ۵۸-۴۰ دی ۵۴-۴۲ ۶۲-۵۱ ۶۲-۴۸ ۶۶-۵۵ ۶۸-۵۹ نیمه دوم بهمن ۶۷-۵۵ ۷۲-۶۳ …

ادامه مطلب »

بودجه بندی پیشنهادی پایه اول ابتدایی – سال تحصیلی ۹۵-۱۳۹۴

جدول بودجه بندی (پیشنهادی)  ماهانه دروس پایه اول ابتدایی ۹۵-۱۳۹۴ نام دروس ماه قرآن ریاضی علوم فارسی کتاب کار فارسی مهر ۲۱-۱۴ ۲۳-۱ ۲۵-۱۰ ۲۶-۲ ۲۳-۲ آبان ۳۱-۲۲ ۴۶-۲۴ ۳۷-۲۶ ۳۹-۲۷ ۴۸-۲۴ آذر ۴۱-۳۲ ۷۰-۴۷ ۴۹-۳۸ ۵۳-۴۰ ۷۰-۴۹ دی ۴۹-۴۲ ۹۸-۷۱ ۶۵-۵۰ ۶۶-۵۴ ۸۶-۷۱ بهمن ۵۸-۵۰ ۱۱۹-۹۹ ۷۹-۶۶ ۷۹-۶۷ ۱۰۱-۸۷ …

ادامه مطلب »

تفاوت آزمون عملكردی با آزمون مداد کاغذی

آزمون مداد كاغذي به انواع آزمون‌هايي با پاسخ‌هاي چند گزينه‌اي؛ كامل كردني؛ جور كردني؛ صحيح – غلط؛ كوتاه پاسخ و تشريحي اشاره دارد. از آزمون مداد – كاغذي براي اندازه‌گيري دانش كلي؛ محفوظات و درك و فهم آموخته‌هاي تحصيلي دانش‌آموزان استفاده مي‌شود. با اجراي اين آزمون‌ها بيشتر صحيح بودن يا …

ادامه مطلب »