جدیدترین مطالب
صفحه‌اصلی / فعالیت‌های درون مدرسه‌ای مدارس / بازدید دانش آموزان آموزشگاه مصباح از نمایشگاه محیط زیست و موزه شهرستان شاهرود – دبستان مصباح الهدی

بازدید دانش آموزان آموزشگاه مصباح از نمایشگاه محیط زیست و موزه شهرستان شاهرود – دبستان مصباح الهدی

ارسال کننده خبر و تصاویر : رضا مهدی پناه – دبستان : مصباح الهدی

با همامنگی میریت محترم دبستان با اداره محیط زیست شهرستان، دانش آموزان دوره اول دبستان در مورخه ۱۹/۱۰/۹۶باتفاق معلمان و اعضاء انجمن از نمایشگاه محیط زیست شهرستان بازدید نمودند.
ضمنا دانش آموزان دوره دوم مدرسه در روز چهار شنبه مورخه ۲۷/۱۰/۹۶ به اتفاق معلمان و اعضا انجمن از ساعت ۱۱صبح الی ۱۲:۱۵از موزه شهرستان بازدید نمودن .
در این دو بازدید دانش آموزان با تاریخ گذشتگان خویش در سطح شهرستان و محیط جانوری و گیاهی منطقه آشنا شدن .

همچنین ببینید :

بازدید دانش آموزان مصباح الهدی از کانون پرورش فکری کودکان ونوجوانان – دبستان مصباح الهدی

ارسال کننده خبر و تصاویر : رضا مهدی پناه – دبستان : مصباح الهدی بازدید …