جدیدترین مطالب
صفحه‌اصلی / پایه اول ابتدایی / نمونه گزارش‌های پیشرفت تحصیلی (کارنامه) در ابتدایی

نمونه گزارش‌های پیشرفت تحصیلی (کارنامه) در ابتدایی

کارنامه تحصیلی که در اینجا “گزارش پیشرفت” نام گرفته است به طور کلی مفصل‌تر و اندکی عمیق‌تر به گزارش رشد و پیشرفت دانش‌آموزمی پردازد. بر خلاف کارنامه کمی که شامل فهرستی از نام دروس ونمره ها درآن درج شده است، گزارش پیشرفت تحصیلی به شکل توصیفی از وضعیت دانش‌آموز اطلاعاتی به والدین می‌دهد. همچنین در این گزارش تنها به وضعیت درسی صرف توجه نمی‌شود، بلکه به ابعاد عاطفی، جسمانی و اجتماعی توجه شده است. در گزارش پیشرفت تحصیلی والدین به روشنی درمی یابند که در چه بخش از انتظارات آموزشی، احتمالاً کودکشان مشکلاتی دارند وبا توجه به آن مشکلات توصیه‌هایی را ‌ برای بهبود عملکرد تحصیلی فرزندشان دریافت می‌نمایند.

? با توجه به نزدیک شدن به ایام صدور کارنامه برای دانش آموزان ، در ادامه می توانید نمونه گزارش پیشرفت تحصیلی تکمیل شده از پایه های مختلف دوره ابتدایی را دریافت کنید :

? دریافت اصلاح راهنمای کارنامه پایه اول

? دریافت اصلاح راهنمای کارنامه پایه دوم

? دریافت اصلاح راهنمای کارنامه پایه سوم

? دریافت اصلاح راهنمای کارنامه پایه چهارم

? دریافت اصلاح راهنمای کارنامه پایه پنجم

? دریافت اصلاح راهنمای کارنامه پایه ششم

همچنین ببینید :

دو نمونه آزمونک پایه اول – دبستان شهید باکری

ارسال کننده نمونه سوال : لعیا حسنی – دبستان : شهید باکری اگر بعد از …