جدیدترین مطالب
صفحه‌اصلی / فعالیت‌های درون مدرسه‌ای مدارس / فعالیت های آموزشی و پرورشی دبستان پروین اعتصامی در بهمن ماه 1395

فعالیت های آموزشی و پرورشی دبستان پروین اعتصامی در بهمن ماه 1395

ارسال کننده خبر و تصاویر : الهام غوغایی – دبستان : پروین اعتصامی

بازدید معاونت محترم آموزش ابتدایی منطقه بسطام – دبستان پروین اعتصامی

معاونت محترم آموزش ابتدایی منطقه بسطام ومدیران محترم این منطقه از فعالیتهای آموزشی وپرورشی این آموزشگاه بازدید کردند

تشکیل حلقه های کتاب خوانی در آموزشگاه – دبستان پروین اعتصامی

جهت تقویت وترویج فرهنگ کتاب وکتاب خوانی کتاب خوانی حلقه هایی از دانش آموزان
برای مطالعه کتاب به صورت انفرادی وجمعی در آموزشگاه تشکیل شد.

برگزاری کلاس های کاهش آسیب های اجتماعی – دبستان پروین اعتصامی

کلاس های کاهش آسیب های اجتماعی با موضوع کنترل خشم ومهارت خود آگاهی برای دانش آموزان واولیا برگزار گردید

همچنین ببینید :

بازدید دانش آموزان مصباح الهدی از کانون پرورش فکری کودکان ونوجوانان – دبستان مصباح الهدی

ارسال کننده خبر و تصاویر : رضا مهدی پناه – دبستان : مصباح الهدی بازدید …