جدیدترین مطالب
صفحه‌اصلی / فعالیت‌های درون مدرسه‌ای مدارس / شرکت همکاران آموزشگاه مصباح الهدی در برنامه درس پژوهی

شرکت همکاران آموزشگاه مصباح الهدی در برنامه درس پژوهی

ارسال کننده خبر و تصاویر : رضا مهدی پناه – دبستان : مصباح الهدی

شرکت همکاران آموزشگاه مصباح الهدی در برنامه درس پژوهی در سطح آموزشگاه
آدمی از آغاز بر آن بوده است که تاریکی های جهان را به نور آگاهی و دانش و اندیشه روشن نماید تا بتواند به افق های دورتر دانایی و دانش اوج بگیرد. در این میان اشتغال به نشر و پژوهش در علوم موهبتی است ایزدی که معلمان را به مراتب عالی می رساند.
بر این اساس معلمان آموزشگاه مصباح الهدی دست به پژوهشی نو در امر آموزش زدند تا کمکی به یادگیری بهتر دانش آموزان باشد .

همچنین ببینید :

اجرای برنامه های ایام دهه مبارک فجردر آموزشگاه مصباح الهدی – دبستان مصباح الهدی

ارسال کننده خبر و تصاویر : رضا مهدی پناه – دبستان : مصباح الهدی اجرای …