جدیدترین مطالب
صفحه‌اصلی / پایه چهارم ابتدایی / بودجه بندی پیشنهادی پایه چهارم ابتدایی – سال تحصیلی ۹۵-۱۳۹۴

بودجه بندی پیشنهادی پایه چهارم ابتدایی – سال تحصیلی ۹۵-۱۳۹۴

جدول بودجه بندی (پیشنهادی) کتب تدریسی پایه چهارم ابتدایی

سال تحصیلی ۹۵-۹۴

اردیبهشت فروردین اسفند بهمن دی آذر آبان مهر  
۱۰۰-۸۹ ۸۸-۸۳ ۸۲-۷۰ ۶۹-۵۸ ۵۷-۴۱ ۴۰-۲۸ ۲۷-۱۵ ۱۴-۱ قرآن
۱۱۸-۱۰۳ ۱۰۲-۸۸ ۸۷-۷۸ ۷۷-۶۴ ۶۳-۵۳ ۵۲-۳۸ ۳۷-۲۲ ۲۱-۱۰ هدیه های آسمان
۱۴۰-۱۳۰ ۱۲۹-۱۲۳ ۱۲۲-۱۰۸ ۱۰۷-۹۴ ۹۳-۷۷ ۷۶-۵۳ ۵۲-۲۹ ۲۸-۸ فارسی
۱۵۴-۱۴۱ ۱۴۰-۱۳۰ ۱۲۹-۱۰۸ ۱۰۷-۸۲ ۸۱-۶۴ ۶۳-۴۵ ۴۴-۲۳ ۲۲-۱ ریاضی
۱۰۶-۹۱ ۹۰-۸۳ ۸۲-۶۹ ۶۸-۵۵ ۵۴-۴۱ ۴۰-۲۸ ۲۷-۱۵ ۱۴-۱ علوم تجربی
۹۹-۹۳ ۹۲-۸۹ ۸۸-۷۵ ۷۴-۵۹ ۵۸-۴۵ ۴۴-۳۱ ۳۰-۱۹ ۱۸-۱ مطالعات اجتماعی

همچنین ببینید :

پاورپوینت تمرینات خلاق برای تقویت املاء

ارسال کننده پاورپوینت : مهین سقائی – سرگروه پایه دوم گروه های آموزشی پاور پوینت …