جدیدترین مطالب
صفحه‌اصلی / پایه ششم ابتدایی / بودجه بندی پیشنهادی پایه ششم ابتدایی – سال تحصیلی ۹۵-۱۳۹۴

بودجه بندی پیشنهادی پایه ششم ابتدایی – سال تحصیلی ۹۵-۱۳۹۴

جدول بودجه بندی (پیشنهادی) کتب تدریسی پایه ششم ابتدایی

سال تحصیلی ۹۵-۹۴

اردیبهشت فروردین اسفند بهمن دی آذر آبان مهر تعداد جلسات درهفته ماده درسی
درس

۱۴

درس

۱۳

درس

۱۱، ۱۲

درس

‌ ۹، ۱۰

درس

‌۷، ۸

درس

‌۵، ۶

درس

‌۳، ۴

درس

۱،۲

۳ قرآن
درس

۱۶، ۱۷

درس

۱۵

 

درس

۱۳، ۱۴

درس

۱۱، ۱۲

درس

۹، ۱۰

درس

۶، ۷، ۸

درس

۳، ۴، ۵

درس

۱، ۲

۲ هدیه‌های ‌ آسمان
صفحه

۱۳۲تا۱۴۲

صفحه ۱۲۲تا۱۳۱ صفحه

۱۰۲تا۱۲۰

صفحه ۸۲تا۱۰۰             صفحه

۶۲تا۸۰

صفحه

۳۹تا۶۰

صفحه

۱۶تا۳۸

صفحه

۱تا۱۵

۴ ریاضی
درس

۱۶٫۱۷

درس

۱۵

 

درس۱۲،۱۳،۱۴ درس

۱۰، ۱۱

درس

۸، ۹

درس

۶، ۷

درس

۳، ۴، ۵

درس

۱، ۲

۵ فارسی
درس

۱۳، ۱۴

درس

۱۲

درس

۱۰، ۱۱

درس

۸، ۹

درس

۷

درس

۵، ۶

درس

۳، ۴

درس

۱، ۲

۲ علوم
درس

۲۳٫۲۴

درس

۲۱،۲۲

درس

۱۸، ۱۹،۲۰

درس

۱۵، ۱۶، ۱۷

درس

۱۴،۱۳

درس

۹،۱۰،۱۱،۱۲

درس‌

۵، ۶،۷، ۸

درس

۱، ۲، ۳، ۴

۳ مطالعات اجتماعی
پروژه طراحی وساخت – پودمان کار پروژه طراحی وساخت- پودمان کار پروژه طراحی وساخت- پودمان کار پودمان کار درس

۱۳،۱۴،۱۵،۱۶

درس

۹،۱۰،۱۱،۱۲

درس

۵، ۶، ۷، ۸

درس

۱، ۲، ۳، ۴

۱ کار وفن آوری
فعالیت  اختیاری۲۵٫۲۶ فعالیت  اختیاری۲۳،۲۴ فعالیت ۱۹،۲۰وفعالیت  اختیاری۲۱،۲۲ فعالیت

۱۶، ۱۷، ۱۸

فعالیت

۱۳، ۱۴، ۱۵

فعالیت

۹، ۱۰، ۱۱، ۱۲

فعالیت

۵، ۶، ۷، ۸

فعالیت

۱، ۲، ۳، ۴

۱ تفکر وپژوهش

همچنین ببینید :

پاورپوینت تمرینات خلاق برای تقویت املاء

ارسال کننده پاورپوینت : مهین سقائی – سرگروه پایه دوم گروه های آموزشی پاور پوینت …