جدیدترین مطالب
صفحه‌اصلی / پایه سوم ابتدایی / بودجه بندی پیشنهادی پایه سوم ابتدایی – سال تحصیلی ۹۵-۱۳۹۴

بودجه بندی پیشنهادی پایه سوم ابتدایی – سال تحصیلی ۹۵-۱۳۹۴

جدول بودجه بندی (پیشنهادی) کتب تدریسی پایه سوم ابتدایی

سال تحصیلی ۹۵-۹۴

  مهر آبان آذر دی بهمن اسفند فروردین اردیبهشت خرداد
قرآن به منظور رعایت بودجه بندی درس قرآن ، به ابتدای کتاب قرآن مراجعه شود .
هدیه های آسمان ۱۳-۲ ۲۹-۱۴ ۴۳-۳۰ ۵۹-۴۴ ۷۷-۶۰ ۹۵-۷۸ ۱۰۱-۹۶ ۱۱۰-۱۰۲ مرور و ارزشیابی
مطالعات اجتماعی ۱۱-۲ ۱۷-۱۲ ۳۱-۱۸ ۴۳-۳۲ ۵۵-۴۴ ۶۵-۵۶ ۶۹-۶۶ ۷۶-۷۰ مرور و ارزشیابی
ریاضی ۲۴-۸ ۴۲-۲۵ ۶۳-۴۳ ۸۴-۶۴ ۱۰۵-۸۵ ۱۳۲-۱۰۶ ۱۳۸-۱۳۳ ۱۵۰-۱۳۹ مرور و ارزشیابی
فارسی ۲۴-۱۰ ۴۱-۲۵ ۵۹-۴۲ ۷۵-۶۰ ۸۹-۷۶ ۱۰۵-۹۰ ۱۱۳-۱۰۶ ۱۲۸-۱۱۴ مرور و ارزشیابی
علوم ۱۹-۱۰ ۳۵-۲۰ ۴۹-۳۶ ۶۳-۵۰ ۷۹-۶۴ ۹۷-۸۰ ۱۰۷-۹۸ ۱۱۲-۱۰۸ مرور و ارزشیابی

 

»»  قابل ذکر است که فصل ۱ و فصل ۴ ریاضی با توجه به شرایط کلاسی ، ممکن است زمانی بیشتر از آنچه در این برنامه در نظر گرفته شده ، طول بکشد .

 

همچنین ببینید :

پاورپوینت تمرینات خلاق برای تقویت املاء

ارسال کننده پاورپوینت : مهین سقائی – سرگروه پایه دوم گروه های آموزشی پاور پوینت …