جدیدترین مطالب
صفحه‌اصلی / پایه دوم ابتدایی / بودجه بندی پیشنهادی پایه دوم ابتدایی – سال تحصیلی ۹۵-۱۳۹۴

بودجه بندی پیشنهادی پایه دوم ابتدایی – سال تحصیلی ۹۵-۱۳۹۴

جدول بودجه بندی( پیشنهادی )کتب تدریسی پایه دوم 

سال تحصیلی ۹۵-۹۴

درس / ماه قرآن هدیه های آسمان فارسی علوم ریاضی
مهر ۱۶-۱ ۲۴-۱۲ ۱۵-۲ ۲۶-۱۲ ۲۰-۱
آبان ۲۷-۱۷ ۳۷-۲۵ ۳۱-۱۶ ۴۰-۲۷ ۳۹-۲۱
آذر ۴۱-۲۸ ۵۰-۳۸ ۴۷-۳۲ ۵۴-۴۱ ۵۸-۴۰
دی ۵۴-۴۲ ۶۲-۵۱ ۶۲-۴۸ ۶۶-۵۵ ۶۸-۵۹

نیمه دوم

بهمن ۶۷-۵۵ ۷۲-۶۳ ۷۹-۶۳ ۷۶-۶۷ ۷۸-۶۹
اسفند ۸۰-۶۸ ۸۳-۷۳ ۹۱-۸۰ ۸۳-۷۷ ۹۹-۷۹
فروردین ۸۷-۸۱ ۸۷-۸۴ ۱۰۰-۹۲ ۹۰-۸۴ ۱۲۵-۱۰۰
اردیبهشت ۱۰۲-۸۸ ۹۵-۸۸ ۱۱۴-۱۰۱ ۱۰۱-۹۱ ۱۴۴-۱۲۶
خرداد

مرور ارزشیابی

همچنین ببینید :

نمونه تکلیف هدفدار مربوط به پوشه کار به همراه بازخورد

ارسال کننده  : مهین سقائی – دبستان : شهید باکری -پایه دوم نمونه هایی از …